Ứng Dụng4.5su5basata su105 utenti.

Tải vietkey 2009 - cách sử dụng mã Unicode

Chọn sử dụng bộ mã Unicode - Nếu cửa sổ Vietkey không hiển thị trên màn hình thì nhấn nút phải chuột trên biểu tượng của Vietkey trên taskbar. download vietkey - Chọn Hiện cửa sổ Vietkey download vietkey -Đánh dấu Textbox Vietnam Interface, và Textbox Khởi động nhanh để có giao diện tiếng Việt và Vietkey tự động thu nhỏ trên Taskbar khi khởi động lại máy tính.
Download vietkey Download Vietkey gõ tiếng Việt mới nhất - Bấm vào nút Kiểu gõ để chọn kiểu gõ tiếng Việt (VNI hoặc Telex) download vietkey - Bấm vào nút Bảng mã để chọn bảng mã Unicode dựng sẵn TCVN 69: 09 2001 (có thể chọn nhanh bằng: bấm phải mouse trên biểu tượng , chọn Unicode) download vietkey - Bấm vào nút Taskbar để thu nhỏ Download Vietkey. Như vậy là đã hoàn thành thao tác cài đặt và cấu hình cách gỏ cơ bản cho Viet key.

[ Link Download Vietkey ]
 
Được xây dựng bởi VIETKEY 2013 - Bản quyền chia sẻ cộng đồng theo Giấy phép GNU Phổ biến công cộng